Werkwijze

De vorm van hulpverlening in mijn praktijk is ‘psycho-pastoraal’: Deze term drukt de onlosmakelijke combi uit van kijken naar de psyché van de mens in verbondenheid met de Schepper daarvan.

Het pastorale komt tot uiting doordat er in het gesprek tijd wordt genomen om met God te praten en naar Hem te luisteren. Het is geen vorm die het gesprek begint of eindigt, maar loopt er voortdurend doorheen. Pastoraat is de kern van mijn werkwijze. 

De Bijbel is bron van waaruit ik werk. Daarin lees ik dat we veel van de Here God mogen verwachten. Hij schakelt daarbij meestal ook mensen bij in: degene die hulp verleent, maar ook degene die hulp vraagt.

Pastoraat is de kern van mijn werkwijze

Samen God zoeken

De werkwijze die ik hanteer is dat hulpverlening een samenspel is tussen hulpvrager en hulpverlener, waarin we samen Gods hulp en richtlijnen zoeken. Het is niet alleen kijken naar wat moeite geeft, maar ook te ontvangen wat God voor je heeft.

Wat betreft het samenspel betreft: Je kunt zelf thema’s aandragen en ik geef ook aan wat mij opvalt. We kiezen dan samen wat voor jou op dat moment belangrijk is. Ik heb dan ook geen standaard programma. Je kunt ook kiezen om aan de hand van een vragenlijst je leven in thema’s door te spreken.

Als hulpverlener wil ik je leren hoe je met jouw problematiek om kan gaan en hoe je de weg naar heling kan vinden. Daarom krijg je bijvoorbeeld regelmatig een opdracht mee voor thuis en vraag ik je dat je van elk gesprek een reflectie te maken. Je kunt ook een reflectie maken door middel van een reflectie te schrijven (ik geef je daarvoor een aantal tips), maar je kunt het ook creatiever doen in bijvoorbeeld een gedicht, een lied, een  schilderij of wat dan ook. 

Leren met je problematiek om te gaan en de weg van heling te vinden

Werkvormen
Bij de gesprekken gebruik ik ook werkvormen die je helpen om de situatie beeldend voor te stellen. Ik doe dat bijvoorbeeld met Playmobil of een in een rollenspel, met kralen en soms ook met verf. Ook stimuleer ik om thuis met het gesprek aan de gang te gaan. 

Een gesprek duurt maximaal anderhalf uur. De gesprekken vinden op maandag of donderdag (overdag) plaats. Het is ook mogelijkheid om per telefoon, WhatsApp  of Skype contact te hebben. 

Waarin onderscheidt zich christelijke hulpverlening van reguliere hulpverlening? Lees meer