Re-joice

Een naam wordt geboren. Zo heb ik dat ervaren toen ik mijn praktijk in 2012 begon. Ik wist: dit moet het zijn: Re-joice!

Waarom de naam Re-joice?
Rejoice is een Engels woord en betekent: verheugen. Ik heb ‘re’ los gemaakt van ‘joice’. Als in het Engels ergens ‘re’ voor staat betekent dat het terugkrijgen van. Dat is wat ik als verlangen heb voor degenen die bij mij in de praktijk komen. Dat vreugde in hun leven terugkomt. Deze vreugde heeft niet als voorwaarde dat alles goed gaat en is in je leven. Deze vreugde is verbonden aan de vrede van God ín de situatie waar je bent.

christelijke counseling

De naam Re-joice betekent: 
‘het terugkrijgen van vreugde’

Dit beeldje maakt dat duidelijk. Het drukt zowel een roep naar God uit als ook een uiting van vreugde en vrijheid. Dat roepen naar God, wil ik samen met jou doen. En samen zie we uit naar wat God daarop doet in jou leven.

Re-joice in de bijbel
In  de eerste verzen van de Jesaja 61 staat dat waar de Here God komt met zijn Geest, er dingen zullen veranderen in levens. Verslagen harten krijgen weer hoop. Mensen die gevangen zijn, krijgen de vrijheid. Wie verdriet heeft wordt getroost. Door de rouw heen komt er weer vreugde. zo ook met verdriet; er zal weer blijdschap weer terug komen. Zelfs zal er een dag komen dat er weer feestkleding gedragen kan worden!

Je leest ook over herbouwen van dat wat kapot is. Herbouwen gaat steen voor steen. Dat is meestal ook zo in een pastoraal proces. Herstel is mogelijk, maar er is wel tijd voor nodig en het vraagt inzet. Maar met het doel van Re-joice, het terugkrijgen van vreugde, voor ogen, is het de moeite waard toch?

Hier kun je meer lezen over hoe mijn benadering is van het herstelproces.