Christelijke hulp? Waarom?

Christenen lopen net als niet-gelovigen tegen moeilijkheden aan in bepaalde aspecten en perioden van hun leven. Het leven geeft vreugde en verdriet. Het gaat de deur van christenen niet voorbij. Als je op zoek ben naar hulp hiervoor, dan kunt je kiezen tussen christelijke hulp of ‘gewone’ reguliere hulpverlening. Vaak wordt er gevraagd wat het onderscheid is tussen christelijke hulp en andere vormen van hulpverlening, daarom wil ik iets over uitleggen. 

Reguliere hulp
Deze hulp kun je krijgen als je met een hulpvraag op psychologisch, emotioneel, relationeel gebied bij een huisarts komt. Je wordt dan doorverwezen naar de praktijkondersteuner, maartschappelijk werk, een therapeut, psychater, psycholoog of de GGZ. Deze hulpverleners zullen op je hulpvraag deskundig ingaan. Zij mogen, en moeten, een diagnose stellen. Natuurlijk is het voor christenen geen enkel probleem om gebruik te maken van deze reguliere hulpverleningskanalen en je zult daar vaak dan ook écht geholpen worden.

Christelijke hulpverlening
Toch zoeken veel christenen hulp bij een christelijke hulpverlener of christelijke GGZ-instelling. Zij hopen een meerwaarde te vinden, namelijk: het begrepen worden over welke plaats geloof heeft in hun leven en welke plaats het heeft in de situatie van nu.

Geloof in God kan zelfs de kern zijn van je probleem. Je begrijpt Hem bijvoorbeeld niet over de weg die je gaat, je voelt je erg schuldig tegenover God of bent het zicht op Hem kwijtgeraakt. In dat geval ben je op zoek naar een specifieke vorm van christelijke hulp, ook wel ‘pastorale hulpverlening’ genoemd.

Het gebeurt ook regelmatig dat mensen naast de hulp bij een reguliere instelling ook gesprekken hebben met een christelijke hulpverlener. Zeker als geloof een rol speelt in het probleem. Hij of zij zal je daarin als persoon beter begrijpen.

Ook wanneer geloofs-aspecten geen directe betrekking hebben op de aard van jouw probleem, kan het prettig zijn om een christelijke hulpverlener in de arm te nemen.

Verschillende vormen van christelijke hulp
Ook tussen christelijke hulpverleners zijn enkele verschillen. Je vindt altijd begrip voor je geloof, maar niet altijd komt het geloof ter sprake. Sommige hulpverleners gebruiken in hun therapiegesprekken wel de bijbel, en anderen niet. Soms wordt er met je gebeden, terwijl anderen hier juist heel terughoudend in zijn. Ook de werkwijze kan heel verschillend zijn, daar is iedereen vrij in.

Welke vorm van christelijke hulpverlening vind je bij Re-joice? 
Veel dingen zijn het zelfde als bij andere hulpverleners. Er wordt naar je geluisterd en door middel van een gesprek worden dingen duidelijker. Ook ontvang je adviezen en tips. Daarnaast is de verbinding zoeken met de Heere God door Zijn woord te lezen en gebed en zegen bij mij in de praktijk een onderdeel van de ontmoetingen. In de verbinding met elkaar en met God kan Zijn vrede je helen.

Ik noem mijn praktijkvoering daarom ‘psycho-pastorale’ hulpverlening. Het gaat om kijken naar de psyche van de mens in verbondenheid met je Schepper en Herschepper. Je kunt bij mij zowel terecht met geloofsvragen als met levensvragen of relatieproblemen. Meer informatie over mijn werkwijze vind je op deze pagina.

Informatie over andere christelijke hulpverleners en christelijke GGZ-instellingen vind je hier.

Bij Re-joice nemen geloof en gebed een wezenlijke plaats in.
In de reviews kun je lezen hoe dit bij cliënten overkomt en gewaardeerd wordt.