Re-joice

Een naam wordt geboren. Zo heb ik dat ervaren toen ik mijn praktijk begon. Ik wist: dit moet het zijn: Re-joice!

Waarom de naam Re-joice?
Rejoice is een Engels woord en betekent: Verheugen. Ik het re los gemaakt van joice. Als in het Engels Re ergens voor staat betekent dat het terugkrijgen van. Dat is wat ik als verlangen heb voor degenen die bij mij in de praktijk komen. Dat vreugde in levens terugkomt.christelijke counseling

De naam Re-joice betekent: 
‘het terugkrijgen van vreugde’

Dit beeldje maakt dat duidelijk. Het drukt zowel een roep naar God uit als ook een uiting van vreugde.

Re-joice kom ik ook in de bijbel tegen.
In  de eerste verzen van de Jesaja 61 staat dat waar de Here God komt met zijn Geest, er dingen zullen veranderen in levens. Verslagen harten krijgen weer hoop. Mensen die gevangen zijn, krijgen de vrijheid. Wie verdriet heeft wordt getroost. Er is rouw, maar er komt weer vreugde. Er is verdriet en er de blijdschap zal weer terug komen. Er zal een dag komen dat er weer feestkleding gedragen kan worden!