Reviews

Ik vraag mijn cliënten na de afronding van de gesprekken een evaluatie in te vullen. Ik vraag hen dan hoe zij mij en mijn werkwijze zouden omschrijven aan anderen.


2020

“Luisterend oor, oprechte interesse, betrouwbaar, goede feedback, gebed!, tips’. 


2019

“De hulpverlening bij Janneke heb ik ervaren als warm en genadig. Janneke oordeelt niet over de zaken die haar verteld worden en is heel geduldig. Wat ik als heel prettig heb ervaren is dat we echt samen de antwoorden/oplossingen bij God zoeken en het van Hem verwachten. Dit bracht troost en emotionele genezing”.


“Door de gesprekken met Janneke kom je bij wat er nu écht in je leeft. Het resultaat is dat ik beter in mijn vel zit en zekerder ben van mijzelf”.


“Ik heb Janneke als een heel betrokken persoon ervaren, die vanuit liefde een ander wil helpen. Zij heeft veel geduld en kan goed luisteren. Ook vond ik het fijn dat mij de ruimte gaf voor mijn inzichten qua geloof en dat zij mij niet haar visie opdrong”


Een oase van rust en vriendelijkheid. Fijne gesprekken onder leiding van de Heilige Geest die je het mogelijk maken om jezelf weer te herpakken en samen met God verder op weg te gaan. 


“Het was fijn dat er zoveel inspiratie en advies gehaald werd uit de Bijbel en het geloof. Ik voelde me gehoord, maar het was ook goed om geprikkeld en gestimuleerd te worden.”


“De hulpverlening bestaat uit gesprek  en gebed/zegen. Je kunt goed terecht met de dingen die in je leven spelen en ook hoe je daar vanuit het geloof tegenaan kijkt/zou kunnen kijken.”


Janneke heeft veel geestelijke kennis. Je wordt geholpen om ook verder te kijken, naar wat je anders kan doen. Ik voelde me begrepen.”


“Ik heb je hulp ervaren hebt als: liefdevol en respectvol. Ook het geloofsaspect en het gebed was heel waardevol”.


“Ik omschrijf Janneke soms als een tweede moeder waar je je verhaal aan kwijt kunt en je tips geeft”